Board Members

William Benman

William Benman

Board Member

Patrick Cozzi

Patrick Cozzi

Board Member

Ulrich Dropmann

Ulrich Dropmann

Board Member

Edwina Fitzmaurice

Edwina Fitzmaurice

Board Member

Paul Higgs

Paul Higgs

Board Member

Virginie Maillard

Virginie Maillard

Board Member

Christine Perey

Christine Perey

Board Member

Elizabeth Rothman

Elizabeth Rothman

Board Member

Thomas Stockhammer

Thomas Stockhammer

Board Member

Matt White

Matt White

Board Member

Yu Yuan

Yu Yuan

Board Member

Executives

Neil Trevett

Neil Trevett

President & Chairman

Emily Stearns

Emily Stearns

Executive Director

Christine Perey

Christine Perey

Secretary

Yu Yuan

Yu Yuan

Treasurer